Mina föreläsningar bygger på i största del, att du ska få förståelse om hur du själv fungerar för att du ska kunna påverka ditt handlande och dina resultat.
När man börjar förstå hur man fungerar börjar allt plötsligt bli ganska tydligt varför man gör som man gör.

Dina handlingar kontrollerar dina resultat. Så om man ändrar sina handlingar ändras resultaten, enkelt? Tyvärr kämpar de flesta människorna med att försöka ändra sina handlingar, när det INTE är den primära orsaken till problemen.  Man måste gå längre bak och börja om från början.

Om dina handlingar då kontrollerar dina resultat, vad är det då som kontrollerar våra handlingar? – Jo, om vi delar upp vårt sinne i två delar

Vi människor har ett medvetande, tänkande sinne. Detta utgör endast 5% av oss.
Resterande 95% ligger i vårt undermedvetna, emotionella sinne (vår autopilot).

Den bästa jämförelsen hur detta påverkar vårt liv skulle vara om man tittar på ett isberg. Ett isberg är bara synligt 5% ovanför vatten (Ditt medvetna sinne).
Men det är resten, som du inte ser. Den andra delen, den dolda, mycket djupare och starka delen som håller upp hela isberget (Ditt undermedvetna sinne).

Trots detta, försöker de allra flesta människor förändra sina resultat endast genom sitt ”tänkande sinne”. Folk tycks samla information, på information och hoppas att deras tillvaro ska ändras, men får ändå inget varaktigt resultat.

Vi måste bli emotionellt involverad i idéen, för att kunna uppnå någon förbättring och få ett bestående resultat.
Detta är något vi alla gör varje dag, oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Varför trillar vi dit hela tiden? Vi säger att vi ska göra en sak, fast beslutna, men sen gör vi något helt annat? Hur kan vi få bestående resultat?!

Svaret på det och mycket annat får du när jag föreläser hos er. Med mycket inspiration, skratt och konkreta verktyg för att ta dig vidare lämnar jag er i hopp om förbättring redan samma dag.